Chi tiết

THỊT BA RỌI CHIÊN MUỐI ỚT

Mã số : 406
Giá : 30,000 đ
Lượt xem : 746
Số lượng :     
 
Mô tả

CƠM + CANH + XÀO + THỊT BA RỌI CHIÊN MUỐI SẢ 

Danh mục khác

CANH RAU DỀN

CANH RAU DỀN

Giá : Call
BÚN CHẢ GIÒ THẬP CẨM

BÚN CHẢ GIÒ THẬP CẨM

Giá : 30,000 đ
GÀ KHÌA NƯỚC TƯƠNG

GÀ KHÌA NƯỚC TƯƠNG

Giá : 30,000 đ
SƯỜN NON CHIÊN NƯỚC MẮM

SƯỜN NON CHIÊN NƯỚC MẮM

Giá : 30,000 đ
GÀ RÔ TI

GÀ RÔ TI

Giá : 30,000 đ
CÁ MÓ CHIÊN GIÒN

CÁ MÓ CHIÊN GIÒN

Giá : 30,000 đ
CƠM TẤM CHẢ NƯỚNG OPLA

CƠM TẤM CHẢ NƯỚNG OPLA

Giá : 30,000 đ
CÁ ĐỔNG CHIÊN SẢ

CÁ ĐỔNG CHIÊN SẢ

Giá : 30,000 đ
CANH KHO QUA

CANH KHO QUA

Giá : Call
CÁ TRỨNG CHIÊN MẮM ME

CÁ TRỨNG CHIÊN MẮM ME

Giá : 30,000 đ
CANH RAU DỀN

CANH RAU DỀN

Giá : Call
BÚN CHẢ GIÒ THẬP CẨM

BÚN CHẢ GIÒ THẬP CẨM

Giá : 30,000 đ
GÀ KHÌA NƯỚC TƯƠNG

GÀ KHÌA NƯỚC TƯƠNG

Giá : 30,000 đ
SƯỜN NON CHIÊN NƯỚC MẮM

SƯỜN NON CHIÊN NƯỚC MẮM

Giá : 30,000 đ
GÀ RÔ TI

GÀ RÔ TI

Giá : 30,000 đ
CÁ MÓ CHIÊN GIÒN

CÁ MÓ CHIÊN GIÒN

Giá : 30,000 đ
CƠM TẤM CHẢ NƯỚNG OPLA

CƠM TẤM CHẢ NƯỚNG OPLA

Giá : 30,000 đ
CÁ ĐỔNG CHIÊN SẢ

CÁ ĐỔNG CHIÊN SẢ

Giá : 30,000 đ
CANH KHO QUA

CANH KHO QUA

Giá : Call
CÁ TRỨNG CHIÊN MẮM ME

CÁ TRỨNG CHIÊN MẮM ME

Giá : 30,000 đ
     
 
Thông tin của bạn
Chọn món ăn
Chọn thức uống